Vattenbrunnar

Vattnet – ditt viktigaste livsmedel!

Se till att installera en pumpanläggning som håller i många år och som verkligen levererar vatten när det behövs. Vi på Sörmlands Brunnsborrning är anslutna till GEOTEC och installerar kompletta pumpanläggningar, endast av fabrikat som vi har mångårig, god erfarenhet av.

Kontakta oss för att få pumpanläggningen rätt dimensionerad för just din brunn och ditt behov av vatten!

Tillvägagångssätt

Vid anläggning av en bergsborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid val av placering. Hänsyn måste tas till föroreningsrisker. Brunnen ska ligga på en plats där man kan finna bra och tillräckligt med vatten. Brunnen ska och placeras på ställe på din mark som anses anläggningstekniskt bra.

Brunnen borras med foderrör genom jord och så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material.

På platser där det finns vattenförande gruslager kan en grusfilterbrunn anläggas. Principen för en sådan typgodkänd brunn är att foderrören borras ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat (perforerat) filterrör till botten och foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret. Tack vare det speciella filterröret kan vattnet rinna in i brunnen, medan sand och gruspartiklar hålls utanför

Din brunn ska hålla i flera generationer!

När du anlitar ett GEOTEC-företag vet du att det är ett företag som tar ansvar för hela arbetet. Allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning, blir fackmässigt utfört. GEOTEC-organisationen har krav på att hela installationen inklusive material ska ha högsta kvalitet.

GEOTECs samarbete med SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, möjliggör att vi alltid kan rådgöra med en erfaren hydrolog. Vi avslutar borrningen när brunnen ger tillräckligt vattenflöde. Spolar brunnen och kapacitetsmäter genom avrinning eller flottörmätning. Därefter får du en slutrapport med brunnsdata och garanti på arbetet och minsta vattenmängd.

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina
    uppgifter på denna webbplats.

    Ring oss!

    0157-10730