Avsyrningsfilter

Helautomatiskt filter som minskar problemen med aggressivt vatten – skyddar mot sönderfrätning av rör, varmvattenberedare och maskindelar. Filtren renar också från utfällda föroreningar och mindre mängd järn. Filterfunktionen skall vara jämn.

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

Ring oss!

0157-10730