Bergvärme

Med en modern, effektiv värmepump ansluten till en energibrunn, kan du spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t ex olja eller el. Borrning av en energibrunn utförs i princip på samma sätt som anläggning av en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är lika viktig för att inte grundvattnet ska bli förorenat till olägenhet för någon brunn i grannskapet.

Borrning av en energibrunn utförs vanligen med en borr med 110-140 mm:s diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är avsedd för och som krävs för uppvärmning av ditt hus.

Till skillnad mot en dricksvattenbrunn, är energibrunnens vattenkvalitet av sekundär betydelse då grundvattnet inte förbrukas (med undantag för den s.k. förbrukningsbrunnen). Inte heller har tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens funktion. Däremot erfordras ett djup som motsvarar den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den skall kunna ta upp en viss energimängd.

I detta sammanhang talar man om brunnens aktiva djup. GEOTEC typgodkända energibrunn består till alla delar av godkänt material som är korrosions- och åldersbeständigt. Arbetet utförs enligt GEOTEC kvalitetskrav som följer SGU och andra myndigheters fastställda normer.

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina
    uppgifter på denna webbplats.

    Ring oss!

    0157-10730