Avhärdnings-, nitrat- och humusfilter

Helautomatiska kabinettfilter som tar hand om både de synliga och osynliga problemen som orsakas av hårt vatten – utgör ett effektivt skydd mot igenkalkning av rör och maskiner. Filtret finns även i en version som avsevärt sänker halten av nitrater och eliminerar humusmissfärgning.

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

Ring oss!

0157-10730