Vattenanalys (Vattenbrunn)

Järn, koppar eller för hög fluorhalt? Vi hjälper dig analysera vattnet!

Den som har egen brunn ansvarar själv för att vattenkvalitén är god. Det är därför viktigt att du har kunskap om kvalitén på ditt dricksvatten. Vattnet ska naturligtvis inte vara ohälsosamt att dricka och inte heller skada ledningar, maskiner eller missfärga tvätt.

Varför behövs vattenanalys?

Dagens miljöpåverkan har orsakat att vattnet i grävda brunnar i stora delar av Sverige har för lågt pH, s.k. surt vatten, vilket ökar risken för korrosion i vattenrören med vattenskador som följd. Dessutom kan olika typer av bergarter ge upphov till oönskade halter av metaller i dricksvattnet.

Vattenanalys är en viktig process för att säkerställa vattenkvaliteten och skydda folkhälsan samt miljön. Det finns flera anledningar till varför vattenanalys är nödvändig:

 • Folkhälsa: Att dricka eller använda förorenat vatten kan orsaka en rad hälsofrågor, inklusive mag-tarmsjukdomar, nervskador och reproduktiva problem. Vattenanalys hjälper till att identifiera och kvantifiera förekomsten av skadliga mikroorganismer, tungmetaller, kemiska föroreningar och andra ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa.
 • Miljöskydd: Vatten är en viktig del av ekosystemet, och dess kvalitet påverkar direkt livet i vattendrag och hav. Analyser kan upptäcka föroreningar som kan skada vattenlevande organismer och de som är beroende av dem, inklusive människor.
 • Omvandla till dricksvatten: För att effektivt kunna behandla råvatten till dricksvatten eller avloppsvatten till en kvalitet som är säker att släppa ut i miljön, behövs detaljerad information om vattnets kvalitet före behandlingen. Vattenanalys ger denna information, vilket gör det möjligt att välja och optimera behandlingsprocesser.

Vill du veta vilken vattenkvalité du har i din brunn ska du kontakta miljökontoret i din kommun. Sterila flaskor och provtagningsanvisningar finns att hämta på miljökontoret. De förmedla i sin tur vattenprov till det laboratorium de använder. 

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

  Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina
  uppgifter på denna webbplats.

  Ring oss!

  0157-10730