Vattenanalys

Järn, koppar eller för hög fluorhalt? Vi hjälper dig analysera vattnet!

Den som har egen brunn ansvarar själv för att vattenkvalitén är god. Det är därför viktigt att du har kunskap om kvalitén på ditt dricksvatten. Vattnet ska naturligtvis inte vara ohälsosamt att dricka och inte heller skada ledningar, maskiner eller missfärga tvätt.

Varför behövs vattenanalys?

Dagens miljöpåverkan har orsakat att vattnet i grävda brunnar i stora delar av Sverige har för lågt pH, s.k. surt vatten, vilket ökar risken för korrosion i vattenrören med vattenskador som följd. Dessutom kan olika typer av bergarter ge upphov till oönskade halter av metaller i dricksvattnet.

Vill du veta vilken vattenkvalité du har i din brunn ska du kontakta miljökontoret i din kommun. Sterila flaskor och provtagningsanvisningar finns att hämta på miljökontoret. De förmedla i sin tur vattenprov till det laboratorium de använder. 

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina
    uppgifter på denna webbplats.

    Ring oss!

    0157-10730