Borrhålstryckning

Många äldre brunnar behöver rehabiliteras på grund av igenslamning och igensättningar. GEOTEC-företag anlägger inte enbart nya brunnar. Vi tillhandahåller även borrhålstryckning och brunnsservice.

Vi som tillhör GEOTEC utför både mekanisk och kemisk rensning av borrade brunnar.

Vi utför även hydraulisk tryckning av bergsborrade brunnar. Det innebär att vidga vattenförande sprickor och därmed öka brunnarnas kapacitet. Ungefär 90% av alla hydrauliskt tryckta brunnar har härigenom fått ökad kapacitet. GEOTEC-företag erbjuder också ett brett register av pumpar. Vi utför service på hela pumpanläggningar med jämna intervaller eller vid haverier.

Om din brunn ger för lite vatten – kontakta ett GEOTEC-företag. Då kan du vara säker på att du ett professionellt arbete utfört!

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina
    uppgifter på denna webbplats.

    Ring oss!

    0157-10730