Geotecs typgodkända energibrunn

GEOTECs energibrunnar har i september 2000 typgodkänts av SWEDCERT. De är ett ackrediterat organ för certifiering av personal och produkter samt för tredjepartskontroll. Dess verksamhet sker med tonvikt på neutralitet, oberoende och öppenhet.

 

Godkännandet av GEOTECs energibrunn omfattar rör och rördelar som utgör kollektorn samt foderrör. Kollektorn är ett i sig typgodkänt polyetensystem bestående av rör (diam. 40 mm) och rördelar som sammansvetsas på fabrik. Rörsystemets övre del är avsedd att monteras i marknivå och sytemets nedre del avsedd att utgöra avslutning vid brunnens botten. Som köldbärare skall en etanol-vattenblandning användas.

Genom att följa de anvisningar som ges i Normbrunn –16  ökas möjligheten till säker hållbar vattenförsörjning och miljösäkra energibrunnar. I denna finner du bland annat rutiner kring tätning samt vilket avstånd från husväggar och huskroppar som bör hållas.

geotec energibrunn certifiering

Kan vi hjälpa dig?

Start typing and press Enter to search

    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina
    uppgifter på denna webbplats.

    Ring oss!

    0157-10730