Kontakta oss

Telefon: 033 – 00 00 00

Epost: info@brunnsborrarna.se

Vatten

Vattnet är ditt viktigaste livsmedel!

Det är därför viktigt att installera en pumpanläggning som håller i många år och verkligen levererar vatten när det behövs.

Vi inom GEOTEC installerar komplette pumpanläggningar och erbjuder endast fabrikat som vi har mångårig god erfarenhet av.

Kontakta oss så får du din pumpanläggning rätt dimensionerad. En felaktigt dimensionerad pump kan förstöra hela brunnsanläggningen.

En modern pumpanläggning består av

4" sänkbar pump

Helt korrosionsbeständig med underhållsfri undervattensmotor.

Borrtopp

Skyddar brunnen effektivt mot föroreningar o smådjur.

Membranhydrofor

Minst dubbel kapacitet jämfört med en normal hydrofor. Inget stillastående vatten.

Delbar adapter

Hindrar effektivt ytvatten från att förorena brunnen.

Rördelssats

7-vägs universalrör med automatik.

GEOTEC-medlemmarna följer ständigt utvecklingen och samarbetar intimt med pumptillverkarna. Därför kan du alltid lita på att du får marknadens bästa produkter om du anlitar våra brunnsborrare.

GEOTEC-företagen strävar alltid efter att göra så kompletta arbeten som möjligt. Därför ingår också fillständiga VA-anläggningar , brunnssrevice m.m.

Tänk på fördelen ur garantisynpunkt, att bara ha en leverantör om något problem skulle uppstå. Låt däför ett GEOTEC-företag utföra hela arbetet.

Vattenanalys

Vattenanalys

Den som har egen brunn ansvarar själv för att vattenkvalitén. Det är därför viktigt att du har kunskap om kvalitén på ditt dricksvatten. Vattnet ska naturligtvis inte vara ohälsosamt att dricka och inte heller skada ledningar, maskiner eller missfärga tvätt.

Dagens miljöpåverkan har orsakat att vattnet i grävda brunnar i stora delar av Sverige har för lågt pH, s k surt vatten, vilket ökar risken för korrosionsskador med vattenskador som följd. Dessutom kan olika typer av bergarter ge upphov till oönskade halter av metaller i dricksvattnet.

Vill du veta vilken vattenkvalitet du har i din brunn kan miljökontoret i din kommun förmedla vattenprov till det laboratorium de använder. Sterila flaskor och provtagningsanvisningar finns att hämta på miljökontoret.

Vattenbrunnar

Vattenbrunn

Brunnen borras med foderrör genom jord och så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas excenter- borrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material.

När du anlitar ett GEOTEC-företag så vet du att det är ett företag som tar ansvar för hela arbetet. Allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning, blir fackmässigt utfört. GEOTEC-organisationen har krav på att hela installationen inklusive typgodkänt material ska ha högsta kvalitet.
Din brunn ska hålla i flera generationer.

Anläggning

Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid val av placering

Vatten

Det ska vara på en plats där man kan förutsätta att man kan finna bra vatten och tillräckligt med vatten

Placering

Brunnen ska också placeras på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark

Risker

Hänsyn måste tas till föroreningsrisker

GEOTECs samarbete med SGU -Sveriges Geologiska Undersökning- gör att vi alltid kan rådgöra med en erfaren hydrolog.

Vi avslutar borrningen när brunnen ger tillräckligt vattenflöde. Spolar brunnen och kapacitetsmäter genom avrinning eller flottörmätning. Därefter får du en slutrapport med brunnsdata och garanti på arbetet och minsta vattenmängd.

Grusfilterbrunn

På platser där det finns vatteförande gruslager kan en grusfilterbrunn anläggas.
Principen för en sådan typgodkänd brunn är att foderrören borras ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat (perforerat) filterrör till botten och foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret.
Tack vare det speciella filterröret kan vattnet rinna in i brunnen, medan sand och gruspartiklar hålls utanför.

Borrhålstryckning

Borrhålstryckning / Brunnsservice

Geotec-företagen gör inte enbart nya brunnar. Vi sysslar också med borrhålstryckning och brunnsservice.

Många äldre brunnar behöver rehabiliteras p g a igenslammning och igensättningar. Vi som tillhör Geotec utför därför både mekanisk och kemisk rensning av borrade brunnar.

Vi utför även hydraulisk tryckning av bergborrade brunnar, för att vidga vattenförande sprickor och därmed öka brunnarnas kapacitet.
Ca 90% av alla hydrauliskt tryckta brunnar har härigenom fått ökad kapacitet.

Georec-företagen erbjuder också ett brett register av pumpar. Vi utför service på hela pumpanläggningar med jämna intervaller eller vid haverier.

Om din brunn ger för lite vatten – kontakta ett Geotec-företag – då får du ett professionellt arbete utfört.

Typgodkänd vattenbrunn


Geotecs typgodkända vattenbrunn

GEOTECs vattenbrunnar har i oktober 2000 typgodkänts av SWEDCERT.

SWEDCERT är ett ackrediterar organ för certifiering av personal och produkter samt för tredjepartskonroll. Dess verksamhet sker med tonvikt på neutralitet, oberoende och öppenhet. Godkännandet av GEOTECs vattenbrunnar omfattar samtliga ”i-hålet” komponenter, tryckkärl samt rördelssats och gäller under förutsättning att en ”av GEOTEC utbildad och godkänd” borrare utför installationerna.
Typgodkännandet gäller såväl grusfilter- samt bergborrade brunnar.

Samtliga ingående komponenter (pumpar, kablar, tryckkärl, vattenledningar m m ) är godkända/certifierade av respektive tillsynsmyndighet (SEMKO, Boverket, SA eller SIS).
Samtliga använda komponenter och monteringsdetaljer är väl utprovade och kända för sin kvalitet och funktionssäkerhet. I övrigt skall, i tillämpliga delar, de krav och föreskrifter som anges i dokument Normbrunn -97 följas.

Om ni har några frågor, kontakta oss!

Partners & Sponsorer

Start typing and press Enter to search

Ring oss!

0157-10730